Regulamin rekrutacji 2018/2019 + terminy

Terminy rekrutacji w roku 2018

Kwestionariusz do pobrania

Oddziały w systemie omikron

Nazwa Zawód / specjalność Dodatkowe informacje o oddziale
Technikum  nr 16
1ta, 1tb Technik pojazdów samochodowych rozszerzenie:  fizyka matematyka
1tc Technik mechanik rozszerzenie:  fizyka matematyka
1te, 1tf Technik usług fryzjerskich rozszerzenie: język angielski, biologia/chemia
1tl, 1tm Technik logistyk rozszerzenie: język angielski, geografia
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
1a, 1b Mechanik pojazdów samochodowych  
     1am Mechanik pojazdów samochodowych oddział dla młodocianych pracowników*
1k Elektromechanik pojazdów samochodowych  
  1km Elektromechanik pojazdów samochodowych oddział dla młodocianych pracowników*
1c,1d, 1e Fryzjer oddział dla młodocianych pracowników*
1g Operator obrabiarek skrawających oddział dla młodocianych pracowników*
* uczniowie kształcący się jako młodociani pracownicy – praktyki zawodowe odbywają u pracodawcy z którym podpisują umowę o praktyczną naukę zawodu

 Rekrutację do ZSM nr 2 (Technikum nr 16 oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 3) w Krakowie przeprowadza się w następujących terminach:

  • od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. do godziny 15:00 – składanie przez kandydatów odpowiednio wypełnionych wniosków;
  • od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godziny 15:00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
  • 29 czerwca 2018r. godz. 12.00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
  • od 29 czerwca 2018 r. do 3 lipca 2018 r. do godziny 15:00 - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole i złożył wniosek rekrutacyjny,
  • do 9 lipca 2018 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały wcześniej złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wydawane do 3 lipca 2018 r. przez szkołę)
  • 10 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów wraz z przydzielonymi wychowawcami do oddziałów i list kandydatów nieprzyjętych;
  • od 11 lipca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca
  • 22 sierpnia 2018 r. – wyniki rekrutacji uzupełniającej

Regulamin rekrutacji 2018/2019

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH

NR 2 W KRAKOWIE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DO:

4-LETNIEGO TECHNIKUM NR 16 w zawodach:

-technik logistyk,

-technik pojazdów samochodowych,

-technik usług fryzjerskich,

-technik mechanik w zakresie: wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

3-LETNIEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA w zawodach:

-fryzjer,

-mechanik pojazdów samochodowych,

-elektromechanik pojazdów samochodowych,

-operator obrabiarek skrawających,

3-LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

Dni Otwarte w roku 2018

questions

 

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW - edycja IV 2018
Data wydarzenia Nazwa wydarzenia Miejsce Godzina
5 marca 2018 r. Nowoczesne techniki koloryzacji włosów. Lekcja pokazowa z matematyki - Tangram, czyli chińskie łamigówki. Kupowanie żywności. Zajęcia w pracowni silników, obróbka diagnostyczna. Warsztaty stylizacji fryzur.  Szkoła - sale lekcyjne 312,123. Warsztaty szkolne - hala mechaniczno - diagnostyczna. Pracownia fryzjerska. 9.00-13.00
6 marca 2018 r. Pracownia napraw- pomiar ciśnienia oleju w ciągniku.Pracownia napraw - obsługa akumlatora. Komputerowe projektowanie fryzur. Techniki zaplatania włosów. Szkoła - sala lekcyjna 209. Warsztaty szkolne - hala mechaniczno - diagnostyczna. Pracownia fryzjerska. 9.10 - 13.00
7 marca 2018 r. Dziewczyny w logistyce -kompetentna i przywódcza kobieta! Ustawienie świateł przyrządem optycznym. Techniki ondulacji żelazkowej. Komputerowe projektowanie fryzur. Lekcja pokazowa - niemiecki da się lubić. Szkoła - sala lekcyjna 17. Warsztaty szkolne - hala mechaniczno - diagnostyczna. Pracownia fryzjerska. 9.30 - 13.00
8 marca 2018 r. Geometria kół przyrządem laserowym. Warsztaty stylizacji fryzur. Konkurs na najlepszego strzelca ASG. Quiz wiedzy o fryzjerstwie. Szkoła - sala gimnastyczna. Warsztaty szkolne - hala mechaniczno - diagnostyczna. Pracownia fryzjerska. 9.30 - 13.00
9 marca 2018 r. Techniki zaplatania włosów. Quiz wiedzy o fryzjerstwie. Wymiana opon i wyważanie kół. Wpływ temperatury silnika na zużycie paliwa. Matematzcyne zagadki.  Szkoła s. 200, s.312,s.123. Warsztaty szkolne - hala mechaniczno - diagnostyczna. Pracownia fryzjerska. 8.20 - 12.00

 

SOBOTY OTWARTE
Data wydarzenia Nazwa wydarzenia Miejsce Godzina
10 marca 2018 r. Zabierzemy was w podróż po naszej szkole i pozwolimy poczuć wspaniałą atmosferę do nauki, poznawania świata i przyjaźni. Będziecie mieć okazję zobaczyć bogatą bazę dydaktyczką szkoły oraz porozmawiać z uczniami, którzy już wybrali nasza szkołę. W trakcie zwiedzania szkoły czeka na Was mnóstwo atracji:  konkursów, quizów i zagadek oraz nagrody. Szkoła, warsztaty szkolne. 9.00-14.00
21 kwietnia 2018 r. Odbędzie się Piknik Zawodowców w naszej Szkole.   W programie mnóstwo atrakcji :)  Szczegóły wkrótce na naszej stronie internetowej:  www.zsm2krakow.pl  Szkoła, warsztaty szkolne. 9.00-14.00

Podręczniki 2017/2018

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie

 books 1015594 960 720

Lista podręczników

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia zawodowego

Zapraszamy przy okazji do polubienia oficjalnego profilu szkoły na Fb gdzie publikowane są najnowsze informacje dotyczące życia szkoły.

https://www.facebook.com/ZSM2.Krakow/

 

 

Terminy rekrutacji w roku 2017

Rekrutację do ZSM nr 2 w Krakowie przeprowadza się w następujących terminach:

od 24 kwietnia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków;

od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);

7 lipca 2017r. godz. 12.00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;

do 5 lipca 2017 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

7 lipca 2017 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych;

od 5 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2017 – rekrutacja uzupełniająca

Regulamin rekrutacji 2017/2018

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH
NR 2 W KRAKOWIE
REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
DO:
4-LETNIEGO TECHNIKUM NR 16 w zawodach:
-technik pojazdów samochodowych,
-technik usług fryzjerskich,
-technik logistyk,
-technik mechanik w zakresie: wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
3-LETNIEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA w zawodach:
-fryzjer,
-sprzedawca,
-ślusarz
-elektromechanik pojazdów samochodowych
-mechanik pojazdów samochodowych,

3-LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

-absolwenci ZSZ rozpoczynają naukę od klasy drugiej

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU:

Zostań orłem

Zapraszamy wszystkich absolwentów gimnazjum do zostania uczniem ZSM nr 2 w Krakowie

REKRUTACJA

Regulamin rekrutacji 2018/2019 - regulamin

Kwestionariusz do pobrania

Oferta edukacyjna 2018

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

fTechnik usług fryzjerskich więcej
mTechnik pojazdów samochodowych więcej
lTechnik logistyk więcej
mTechnik mechanik więcej
mMechanik pojazdów samochodowych więcej
eElektromechanik pojazdów samochodowych więcej
5Fryzjer więcej
kSprzedawca więcej
lKlasa wielozawodowa; więcej

Z przyjemnością informujemy o doskonałych wynikach naszych uczniów podczas egzaminów zawodowych w roku 2014 Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Poniżej pełne zastawienie szkół krakowskich.

Technik usług fryzjerskich

Technikum (4-letnie), zawód: Technik usług fryzjerskich