REGULAMIN REKRUTACJI 2019 - wkrótce do pobrania

Kwestionariusz do pobrania

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 znajduje się na stronie głównej !!!

Oddziały w systemie omikron

Nazwa Zawód / specjalność Dodatkowe informacje o oddziale
Technikum  nr 16
1ta, 1tb Technik pojazdów samochodowych rozszerzenie:  fizyka matematyka
1tc Technik mechanik rozszerzenie:  fizyka matematyka
1te, 1tf Technik usług fryzjerskich rozszerzenie: język angielski, biologia/chemia
1tl, 1tm Technik logistyk rozszerzenie: język angielski, geografia
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
1a, 1b Mechanik pojazdów samochodowych  
1am Mechanik pojazdów samochodowych oddział dla młodocianych pracowników*
1k Elektromechanik pojazdów samochodowych  
1km Elektromechanik pojazdów samochodowych oddział dla młodocianych pracowników*
1c,1d,1e Fryzjer oddział dla młodocianych pracowników*
1g Operator obrabiarek skrawających oddział dla młodocianych pracowników*
* uczniowie kształcący się jako młodociani pracownicy – praktyki zawodowe odbywają u pracodawcy z którym podpisują umowę o praktyczną naukę zawodu